אודות - הקוד האתי

הקוד האתי של מרכז גרייס™

מרכז גרייס™-מנטורינג להצלחה, מתנהל על פי הקוד האתי של ICF, הפדרציה הבינלאומית לאימון, ארה"ב (The International Coach Federation)

חלק 1: פילוסופיית האימון (Coaching) דוגלת בשיטת אימון המכבדת את הלקוח כמומחה בתחום עיסוקו ובחייו, ומאמינה שכל לקוח ניחן ביצירתיות, בתושייה והינו ישות שלמה.  בהסתמך על בסיס זה ,אחריותו של המאמן היא: לגלות, להבהיר, ולהיערך במקביל לרצונות הלקוח; לעודד את גילויו העצמי של הלקוח; להפיק מהלקוח פתרונות ואסטרטגיות אישיים; להביא את הלקוח ללקיחת אחריות ולחייבו במתן דין וחשבון; לוודא שהלקוח הינו בעל אחריות למעשיו

חלק 2: הגדרת אימון
אימון מקצועי הינו מערכת יחסים מתמשכת הגורמת ללקוח להפיק תוצאות יוצאות דופן בחייו, בעסקיו, בקריירה שלו, או בארגון בו הוא מועסק. באמצעות תהליך האימון, הלקוח מעמיק את למידתו והבנתו, משפר את יכולותיו, ומשפר את איכות חייו. בכל פגישה, הלקוח בוחר את הנושא בו הוא רוצה להתמקד בשיחה, בעוד המאמן מאזין ותורם באבחנותיו ובשאלותיו. מפגש זה יוצר בהירות ומניע את הלקוח לפעולה. האימון מאיץ את התקדמותו של הלקוח, ע"י כך שהוא מאפשר התמקדות ומודעות בתהליך הבחירה.
האימון מתמקד בנקודה בה נמצא הלקוח בהווה, ומה הלקוח מוכן לעשות על מנת להגיע לאן שברצונו להגיע בעתיד. מאמנים החברים ומאמנים המוסמכים ע"י ארגון ה ICF , מכירים בכך שתוצאות האימון תלויים בכוונות, בבחירות ובמעשים של הלקוח, הנתמכים ע"י מאמציו של המאמן, ויישום תהליך האימון.

חלק 3: התקנים וההתנהלות האתית
כמנטורית:
1. אני מצהירה שאנהג באופן שישקף בצורה חיובית את מקצוע האימון, ואמנע מלהתעסק בפעולות ובהצהרות העלולות להשפיע באופן שלילי על דעת הציבור באשר למקצוע האימון.
2. אני מצהירה כי אמנע ביודעין מהצהרות פומביות כוזבות, מטענות שקריות כתובות המיוחסות למקצוע האימון.
3. אני מצהירה שאכבד גישות אימון שונות, אכבד את המאמצים והתרומות של אחרים ,ולא אציג אותם כשלי.
4. אני מצהירה שאהיה מודעת לנושאים שעלולים להוביל לשימוש שלילי של השפעתי.
5. אני מצהירה שאשאף תמיד להכיר בסוגיות אישיות העלולות לפגום וליצור סתירה או להפריע ליכולות האימון שלי, וליחסים הבינאישיים בין לקוח לבין מאמן. במקרה שהעובדות והנסיבות ידרשו זאת, אני אפנה מידית בבקשת סיוע מקצועי ובהתאם לכך אנקוט בפעולות הנדרשות בין אם זו השעיה או סיום האימון.
6. כמנטורית או כמפקחת למאמנים ולמאמנים עתידיים, אני אנהג בהתאם לקוד האתי של ה- ICF בכל מצבי האימון.
7. אני מצהירה שאני אנהל ואדווח על מחקר באופן הוגן, ובמסגרת סטנדרטים מדעיים. המחקר שלי ילווה באישורים הנדרשים תוך מתן הסכמה והגנה סבירה לגופים מעורבים. כל מאמצי המחקר יתנהלו תוך הקפדה על שמירת החוקים בארץ.
8. אני מצהירה כי אשמור כל המסמכים הקשורים למקצוע האימון באופן שאינו מסכן את סודיותו של המקצוע.
9. אני מצהירה כי אשתמש במידע אודות חברי ארגון הICF – כתובות דוא"ל, מספרי טלפון וכו'.

התנהגות הולמת עם לקוחות
10. אני מצהירה שאציב גבולות בהירים, הולמים, בעלי רגישות תרבותית, אשר ימנעו מגע פיזי בלתי הולם עם לקוחותיי.
11. אני מצהירה שאמנע ממעורבות מינית עם לקוחותיי.
12. אני מצהירה שאערוך ואכבד הסכמים ברורים עם לקוחותיי בנוגע למערכת היחסים בין מאמן ללקוח.
13. אני מצהירה שאוודא לפני או בזמן האימון כי הלקוח מבין את אופי האימון ואת גבולות הסודיות, מבין את ההסכמים הכספיים והסכמים אחרים הנוגעים לאימון.
14. אני מצהירה שאציג באופן מדויק את הכישורים, המומחיות ואת ניסיוני כמנטורית.
15. אני מצהירה שלא אטעה באופן מכוון או אבטיח הבטחות כוזבות ללקוח, בקשר לתמורות שיקבל הלקוח מתהליך האימון.
16. אני מצהירה כי לא אמסור בידיעה מידע ו/או ייעוץ מטעים ללקוח.
17. אני מצהירה שלא אנצל לרעה, בידיעתי, את מערכת היחסים בין המנטור לבין לקוח להפקת טובות הנאה.
18. אני מצהירה כי אכבד את זכותו של הלקוח להביא לסיום את תהליך המנטורינג בכל שלב שהוא.
19. אני מצהירה כי במידה ואניח כי הלקוח עשוי להפיק תועלת רבה יותר באמצעות מאמן אחר, או שיטה אחרת, אמליץ לו.
20. אני מצהירה כי אמליץ ללקוח לפנות לשירותים מקצועיים אחרים במידה ואעריך כי התנאים מחייבים זאת.
21. אני מצהירה שאנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לידע את הרשויות המוסמכות במידה והלקוח חושף כוונות העלולות לסכן אותו או אחרים.

חיסיון לקוח / פרטיות
22. אני מצהירה שאכבד כל מידע שיימסר על ידי הלקוח, למעט מקרים שבהם הלקוח מותיר לי להעביר את המידע, או מידע שעלי למסור על פי חוק.
23. אני מצהירה כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח, לפני שחרור מידע או סימוכין הכוללים כל פרט מזהה על הלקוח.
24. אני מצהירה כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח לפני שאמסור כל מידע אודותיו לאדם שממנו אני אקבל פיצוי או שיפוי.

ניגוד אינטרסים
25. אני מצהירה שאמנע ככל שניתן מניגוד אינטרסים ביני לבין הלקוח.
26. במידה ומתעורר ניגוד אינטרסים, או שעלול להיווצר מצב של ניגוד אינטרסים, אדון במצב עם הלקוח על מנת להביא לפתרון הבעיה, כשנגד עיניי תהיה טובת הלקוח.
27. אני מצהירה שאגלה או אחשוף בפני הלקוח, כל פיצוי אפשרי או עתידי שיינתן לי ע"י גוף שלישי שאליו הלקוח הופנה.
28. אני מצהירה כי אמיר שירותים, טובין (סחורות) או תשלומים רק במידה ולא יפגמו במערכת היחסים לקוח מנטור.

החיים יפים.  וכשמצליחים הם יפים עוד יותר.  מלאו את פרטיכם כאן, אנו נשמח ליצור איתכם קשר ויחד לברר את כל האפשרויות העומדות לפניך

המומלצים שלנו לפריצת דרך עסקית

הישארו מעודכנים